หน้าแรก แท็ก ไม่นำส่งงบการเงิน

แท็ก: ไม่นำส่งงบการเงิน

ตลท.ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ POLAR

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR เนื่องจากบริษัทยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จึงเป็นเหตุ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS