หน้าแรก แท็ก CADT DPU

แท็ก: CADT DPU

CADT DPU เปิดค่ายการบิน Youth Flying Club รุ่นที่ 2 เผยหลังเปิดประเทศ ผู้ปกครอง...

มิติหุ้น   -  น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) และผู้อำนวยการสถาบันการบิน (DAA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน และเปิดโอกาสให้นักเรียนสมัครเข้าศึกษ...

CADT DPU ลงนาม TAI หวังตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานการบินยุโรป พร้อมแลกเปลี่ยนบุค...

มิติหุ้น - ตามนโยบายผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นปัจจัยบวกสำหรับอุตสาหกรรมการบินให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากซบเซามาตลอด 3 ปีในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 คาดปริมาณเที่ยวบิน พ.ค. 40,000 เที่ยวบิน ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้จะมีการเดินทางเพิ่มขึ...

CADT DPU ลงนาม TAI หวังตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมมาตรฐานการบินยุโรป พร้อมแลกเปลี่ยนบุค...

มิติหุ้น - ตามนโยบายผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นปัจจัยบวกสำหรับอุตสาหกรรมการบินให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากซบเซามาตลอด 3 ปีในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 คาดปริมาณเที่ยวบิน พ.ค. 40,000 เที่ยวบิน ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าหลังจากนี้จะมีการเดินทางเพิ่มขึ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS