วันจันทร์ 15 สิงหาคม 2022
หน้าแรก แท็ก ISO /IEC

แท็ก: ISO /IEC

KTAM ผ่านการรับรองระบบความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC27001:2013

นางชวินดา หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) พร้อมทีมผู้บริหาร รับมอบใบรับรองระบบความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO /IEC 27001:2013 จากนางภัสนันท์ อรุณวิโรจน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบลจ.ก...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS