วันจันทร์ 8 สิงหาคม 2022
หน้าแรก แท็ก JMT-W3

แท็ก: JMT-W3

JMT บอร์ดชงออกวอร์แรนต์ เสนอขาย”RO-PP” และออกหุ้นกู้วงเงิน 3,000 ลบ....

ผู้สื่อข่าว "มิติหุ้น" รายงานว่า บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) โดย นายวงศกร กิตติตระกูลกาล เลขานุการบริษัท เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด(มหาชน) ครั้งที่ 3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ...

JMT แจกวอร์รุ่นที่ 3 น่าสนหรือไม่

JMT ประกาศแจก JMT-W3  ขอสิทธิ์เพิ่มทุนและออกหุ้นกู้ล็อตใหญ่ JMT แจ้งการออกเครื่องมือทางการเงินใหม่ ดังนี้ ออก JMT-W3 ในอัตราส่วน 9.1509-11.14498 หุ้นแม่ ได้สิทธิ์ 1 วอแรนท์รุ่นที่ 3 โดยจะมีอัตราการแปลงสภาพอนาคตที่ 1 : 1 ราคา 42 บาท ขอสิทธิ์การเพิ่มทุนแบบล่วงหน้า General mandate (ซึ่งจ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS