วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022
หน้าแรก แท็ก KTBGS

แท็ก: KTBGS

KTBGS จัดกิจกรรม Happy Money สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่...

  มิติหุ้น-นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด(เสื้อขาว) จัดกิจกรรมโครงการ “Happy Money” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวินัยทางการเงิน รวมไปถึงการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะทางการเงินได้ในระยะยาวให้กับบุคลากร โดยมีนางภาวิณี ไชยพร ผู้อำนว...

 KTBGS คว้ารางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 

มิติหุ้น-บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด โดยคุณพาสนา ยืนยาว รองกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล (KTBGS)(ที่สองจากซ้าย) และคุณศราวุธ เพลาชัย ตัวแทนสหภาพ (KTBGS) (ซ้ายสุด) ได้รับเกียรติจากคุณอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ขวาสุด) เป็นประธานมอบเกียรต...

ประกาศชูนโยบายบ้านหลังที่ 2 อย่างเต็มที่ สำหรับผู้หญิงแกร่งแห่งธุรกิจรถขนเงิน อร...

มิติหุ้น - ประกาศชูนโยบายบ้านหลังที่ 2 อย่างเต็มที่ สำหรับผู้หญิงแกร่งแห่งธุรกิจรถขนเงิน อรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ จาก KTBGS ภายใต้โครงการ 2 มือ 1 ใจ ด้วยการเน้นสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง มีคุณธรรม พร้อมสร้างความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการทำงาน รวมไปถึง เน้นสร้างใจบริการ ให้กับผู้มารั...

KTBGS เข้ารับ “รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี” และ “รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี”

มิติหุ้น - คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ "นักบริหารดีเด่นแห่งปี"  พุทธศักราช 2562 สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร และ "องค์กรดีเด่นแห่งปี" พุทธศักราช 2562 สาขา การบริหารจัดการตามหลักคุณธรรมโดยได้รับเกียรติจา...

KTBGS จัด CSR มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จ.นครน...

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ (ชุดขาวถือป้ายที่6จากขวาภาพที่1) กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด และอาจารย์พวงเพชร  กันยาบาล อดีตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาธนาคารกรุงไทย โครงการกรุงไทยสานฝัน(แถวแรกคนที่5 จากทางขวา) พร้อมคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนเครื่อง...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS