วันอังคาร 9 สิงหาคม 2022
หน้าแรก แท็ก KTC23C1809A

แท็ก: KTC23C1809A

“บล.ไทยพาณิชย์” เตือนระวังลงทุน DW รุ่น KTC23C1809A เหตุมีข้อจำกัดกา...

มิติหุ้น-นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม กรรมการผู้จัดการ บล.ไทยพาณิชย์แจ้งว่า  เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯมีข้อจํากัดในการดูแลสภาพคล่องของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่น KTC23C1809A ทางบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด ซึงเป็นผู้ออกจําหน่ายและทําหน้าทีดูแลสภาพคล่องของ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นนี้ขอแจ้งให้...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS