วันพุธ 10 สิงหาคม 2022
หน้าแรก แท็ก KTGF1Y24

แท็ก: KTGF1Y24

KTAM เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ KTGF1Y24

KTAM เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ KTGF1Y24 (ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงประมาณ 1 ปีได้ และกองทุนนี้อาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก) นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS