วันศุกร์ 12 สิงหาคม 2022
หน้าแรก แท็ก Kyanite

แท็ก: Kyanite

# SVOA (มิติหุ้น) แจง “เทมาเส็ก” ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทแจ้งว่า Tema...

# SVOA (มิติหุ้น) แจง "เทมาเส็ก" ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทแจ้งว่า Temasek และ Kyanite ได้ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการเนื่องจากการได้มาซื้ออำนาจควบคุมอยางมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจกา...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS