วันจันทร์ 5 มิถุนายน 2023
หน้าแรก แท็ก MUFG Financial Group

แท็ก: MUFG Financial Group

บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KFFVPE-UI ครั้งแรกกับโอกาสลงทุนในธุรกิจ Start-up เด่นข...

นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี Finnoventure PE Y2033 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(KFFVPE-UI) สำหรับนักลงทุนรายใหญ่พิเศษที่ต้องการลงทุนในธุรกิจ Start-up ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS