วันศุกร์ 1 กรกฎาคม 2022
หน้าแรก แท็ก NPPG-W4

แท็ก: NPPG-W4

NPPG ใจดีประกาศแจก NPPG-W4 ฟรี ให้ผู้ถือหุ้นเดิม!!

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG เปิดเผยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท รุ่นที่ 4 (NPPG – W4) จำนวนไม่เกิน 759,613,966 หน่วย  โดยเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2.5 ห...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS