หน้าแรก แท็ก RLTH

แท็ก: RLTH

“ริสแลนด์ (ประเทศไทย)” เตรียมออกหุ้นกู้วงเงิน 2,000 ล้าน ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี ค...

มิติหุ้น  -  นาย หง อี้ เถิง  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ริสแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ หรือ RLTH) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS