หน้าแรก แท็ก SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย

แท็ก: SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย

SAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ของคนไทย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ครั้ง...

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM โดยนายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารและรับท...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS