หน้าแรก แท็ก School-based learning

แท็ก: School-based learning

# SISB (มิติหุ้น) แจ้งเปิดโรงเรียนในกลุ่มทั้งหมด 5 แห่ง วันที่ 16 มิ.ย.63 เป็นต้...

# SISB (มิติหุ้น) แจ้งเปิดโรงเรียนในกลุ่มทั้งหมด 5 แห่ง วันที่ 16 มิ.ย.63 เป็นต้นไป แต่หลังจากเปิดโรงเรียนจะปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางแผนให้โรงเรียนในกลุ่มสามารถดำเนินการ ทั้งจากที่โรงเรียน School-based learning (On-site) และ จากที่พักอาศัย Home-...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS