หน้าแรก แท็ก Security Printing

แท็ก: Security Printing

TKS คว้า 100 คะแนนเต็ม การจัดประชุม AGM ปี 2565

มิติหุ้น - บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบธุรกิจ Security Printing ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศได้รับการประเมิน การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2565 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริม...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS