หน้าแรก แท็ก SET เยาวชนดนตรีฯ

แท็ก: SET เยาวชนดนตรีฯ

ชวนเยาวชนใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพใน “SET เยาวชนดนตรีฯ” ครั้งที่ 21

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประกวด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 21 เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรี พร้อมใช้ดนตรีพัฒนาศักยภาพ สร้างบุคลากรคุณภาพแก่สังคม โดยมี ดร. กฤษฏา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางค...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS