หน้าแรก แท็ก SKILLKAMP

แท็ก: SKILLKAMP

ETDA joins forces with the Federation of Thai Industries and SKILLKAMP to elevat...

Mitihoon  -  Dr. Chaichana  Mitrpant, Executive Director of the Electronic Transactions Development Agency (ETDA), said, “Given the current labor market situation, especially with the shortage of skilled workforce, various industries are facing challenges in adapting to the on-going digital transfor...

ETDA ผนึกกำลังสภาอุตฯ และ SKILLKAMP ยกระดับทักษะดิจิทัล หนุนตลาดแรงงานสายเทคยุคใ...

มิติหุ้น  -  ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)  กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานทักษะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวนมาก ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรม ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS