หน้าแรก แท็ก SMK

แท็ก: SMK

SMK ส่งแผนฟื้นฟูกิจการ เข้าประชุมเจ้าหนี้ 9 ก.ย.

มิติหุ้น – นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย หรือSMK เปิดเผยว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ในวันที่ 27 ก.ย.66 เวลา 9.30 น. โดยจะประชุมผ่านระบบ E-Meeting ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะรายงานความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิ...

SMK เดินหน้าฟื้นฟูกิจการ เจ้าพนักงานพิทักษ์เรียกประชุมเจ้าหนี้

มิติหุ้น - บมจ.สินมั่นคงประกันภัย หรือSMK แจ้งตลท.ว่า ภายหลังจาก ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 26 มิ.ย.66 ปัจจุบัน ทางผู้ทำแผนได้ดำเนินการนำส่งแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เจ้าพนักงาน...

SMK ยื่นคำร้องขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ เหตุภาระ...

มิติหุ้น - บมจ.สินมั่นคงประกันภัย หรือSMK แจ้งตลท.ว่า บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยทางศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟู้กิจการ และจัดตั้งบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ทำแทนใ...

SMK ศาลล้มละลายอนุมัติคำร้องขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการ 25 พ.ค.66

มิติหุ้น - บมจ.สินมั่นคงประกันภัย หรือSMK แจ้งตลท.ว่า บริษัทหรือผู้ทำแทนได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการจัดเตรียมร่างแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งเงินทุน ช่องทางการฟื้นฟู รวมถ...

#SET (มิติหุ้น) แจ้ง เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ SMK ในวันที่ 10 เม.ย. -9 พ.ค.66 ผ่...

#SET (มิติหุ้น) แจ้ง เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ SMK ในวันที่ 10 เม.ย. -9 พ.ค.66 ผ่านบัญชี Cash Balance หลังตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย NC และSP ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.66 อย่างไรก็ตาม กำหนดให้หลักทรัพย์ SMK มีราคาสูงสุด-ต่ำสุด ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.66 ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS