หน้าแรก แท็ก TAT

แท็ก: TAT

TAT มุ่งพัฒนาบุคลากรยานยนต์ จับมือราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาคนรับยุครถยนต์ไฟฟ้า

มิติหุ้น - ดร.พยุง ศักดาสาวิตร (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโ...

“ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย” ฉลองครบรอบ 3 ทศววรษ พร้อมเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ...

มิติหุ้น - ดร.ดำริ สุโขธนัง (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) (TAT) ดร.พยุง ศักดาสาวิตร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์  หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมแม่พิมพ์โลหะและชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาคเอเชีย จัดงานฉลองครบรอบ 30 ป...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS