หน้าแรก แท็ก TIA

แท็ก: TIA

TIA จัดหนัก! ผนึก สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าจัด Class Action สัญจ...

มิติหุ้น -  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)  เปิดแผนงานปี 2567  ร่วมมือกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ปูพรมจัด Class Action สัญจร  9 จังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF ) ชวนทนายความอาชีพทั่วไทยร่วมอบรมเชิงลึก หลักการ เหตุผลและเงื่อนไขของการดำเนินคดีแบบกลุ...

TIA จัดหนัก! ผนึก สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินหน้าจัด Class Action สัญจ...

มิติหุ้น  -  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)  เปิดแผนงานปี 2567  ร่วมมือกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  ปูพรมจัด Class Action สัญจร  9 จังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF ) ชวนทนายความอาชีพทั่วไทยร่วมอบรมเชิงลึก หลักการ เหตุผลและเงื่อนไขของการดำเนินคดีแบบก...

TIA เดินหน้าขยายฐานการให้ความรู้กฎหมาย “Class Action” สู่นักลงทุนและนักธุรกิจ ผ...

มิติหุ้น  - คุณ สิริพร จังตระกุล เลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ( TIA ) เปิดเผยว่า การให้ความรู้ เรื่อง กฎหมาย ฟ้องคดีแบบกลุ่ม - Class Action ยังคงเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสมาคมในปี 2567 ที่จะยังคงเดินสายและขยายฐานการให้ความรู้ในเรื่อง Class Action ต่อเนื่อง โดยในปีนี้ นอกจากการเดินสายสัญจรให้...

TIA เชิญผู้เสียหายหุ้นสามัญ STARK ร่วมประชุมนัดแรก เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางกา...

มิติหุ้น - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ทำหน้าที่ เป็นตัวกลางช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณี ลงทุนหุ้น สามัญ STARK ได้จัดประชุมร่วมกับผู้เสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และ หาข้อสรุปร่วม ในแนวทางการ และกระบวนการขั้นต้นของการนำไปสู่การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ต่อไป ทั้งนี้ TIA ...

ปิดแล้ว! หลักสูตรอบรม Class Action 81 ทนายความจบขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้า

มิติหุ้น - นายยิ่งยิง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ทาง  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย(TIA ) และ สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้มอบวุฒิบัตรให้กับทนายความที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คดีฟ้องแบบกลุ่ม”-Class Action (ขั้นก้าวหน้า) จำนวน 81 คน ซึ่งเป็นทนาย...

TIA ผนึกกำลัง สภาวิชาชีพบัญชีฯ

มิติหุ้น - นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสภาฯ ให้การต้อนรับ นางสิริพร จังตระกุล เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - TIA และคณะกรรมการสมาคมฯ  ที่เข้าพบหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท...

TIA ผนึกความร่วมมือศาลยุติธรรมลุยอบรมกฎหมาย Class Action

มิติหุ้น - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ผนึกความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เดินหน้าโครงการอบรมข้อกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) หวังเป็นเครื่องมือสำคัญของตลาดทุน สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการอบรม เสริมสร้างความรู...

TIA เดินหน้าให้ความรู้การดำเนินคดีแบบกลุ่ม “Class Action” จัดสัมมนาสัญจร ครั้งที...

มิติหุ้น - นายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เปิดเผยว่าสมาคมเดินหน้าให้ความรู้ และผลักดันให้กฎหมาย ฟ้องคดีแบบกลุ่ม - Class Action เข้ามาเป็นกลไกในการดูแล ช่วยเยียวยาผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหาย   หากเกิดกรณีถูกฉ้อฉล ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน   ล่าสุดเมื่อว...

สภาทนายความ ผนึก TIA-นิติศาสตร์จุฬา เปิดหลักสูตร อบรม “การดำเนินคดีหลักทรัพย์แบบ...

มิติหุ้น - นายยิ่งยิง นิลเสนา นากยกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เปิดเผยว่า  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเดินหน้า  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งผลักดันให้ กฎหมายการฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม(Class action) ที่มีผลบังคับใช้แล้วให้มีผลบังคับใช้ทางปฏิบัติ และกฎหมายถูกบังคับใช้จริง กับคดีที่เกิดขึ้นในตลาดทุน   ล่าสุดได้ร่วมกั...

กลุ่มผู้เสียหาย ลงทุนSTARK 1,759 ราย เดินหน้าร้องขอ TIA ช่วยเหลือ ด้านค่าใช้จ่าย...

มิติหุ้น - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 ก. ค 2566  กลุ่มผู้เสียหายที่ลงทุนในหุ้นสามัญของ  บริษัทสตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) ที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับความเสียหาย กว่า 1,759 ราย  ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง TIA  เพื่อขอให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเ...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS