AMATA ปี61ลุยลงทุนระบบสมาร์ทซิตี้ รองรับการลงทุนในพื้นที่ EEC โบรกชี้เป้า 30 บาท

756

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า ราคาหุ้นบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) หรือ AMATA ช่วงเช้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่ 27 บาทเพิ่มขึ้น 1 บาท หรือ 3.85% โดยแหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า คาดว่าจะมาจากข่าวดีที่ในเดือนมกราคม 2561 นี้ AMATA เตรียมความพร้อมในการลงทุนธุรกิจใหม่และเริ่มลงทุนนำร่องระบบสมาร์ทซิตี้ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร-อมตะซิตี้พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมีการลงทุนด้านนวัตกรรมตามการส่งเสริมของรัฐบาล และสนับสนุนอุตสาหกรรมเก่ายกระดับนวัตกรรมให้ทันสมัย โดยในปัจจุบันนั้นมีผู้ประกอบการทั้งในไทยและต่างชาติให้ความสนใจในการลงทุนด้านนวัตกรรมอยู่จำนวนมากแต่รอเพียงความชัดเจนเรื่อง พ.ร.บ. EEC ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2561 นี้

ด้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินกำไรสุทธิของ AMATA ในปี 2560-2561 ที่ 1.5 และ 1.8 พันล้านบาท ขยายตัวที่ 25% และ 23% ตามลำดับ จากการส่งเสริมโครงการของภาครัฐ (EEC) ส่งผลให้ยอดขายที่ดินในนิคมอมตะนคร และอมตะซิตี้ดีขึ้น รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะเวียดนามใต้ที่มีการขยายโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทจะพัฒนา และขยายกำลังการผลิตเพื่อสนับสนุนการให้บริการในนิคมอย่างต่อเนื่องโดยประเมินราคาที่เหมาะสมในปี 2561 ที่ 30 บาท

www.mitihoon.com