TSF เปิดแผนพัฒนาสื่อโฆษณานอกบ้านปี 2561 ยกเลิกสัมปทานสื่อไม่สร้างกำไร เน้นพัฒนาป้ายหน้าร้านเซเว่นทดแทน

312

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์ หรือ TSF เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งล่าสุด ได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงทีมบริหารใหม่ ทั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการที่ดูแลฝ่ายขาย โดยได้เชิญผู้ที่มีความสามารถชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งการขายสื่อโฆษณานอกบ้านเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจหลักของบริษัทฯ  เช่น นายจุลภาค เครือโสภณ และนางสาวนิดตายา เพิมสุวัน ซึ่งจะเริ่มทำงานกับ TSF ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการพัฒนาสื่อโฆษณานอกบ้านในโครงการใหม่ ๆ เช่น สื่อโฆษณาในตู้โทรศัพท์สาธารณะทีโอที และโครงการสื่อโฆษณาในสนามบินนานาชาติ 4 แห่งทั่วประเทศ ที่จะมาทดแทนสื่อโฆษณากรุงเทพมหานครที่กำลังจะหมดอายุลงในปี 2561

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายใหม่ ๆ ในการบริหารสื่อโฆษณา โดยเน้นกลยุทธ์การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร เช่น การลดรายจ่ายสื่อโฆษณาที่ได้รับสัมปทานจากกรุงเทพมหานคร เนื่องจากค่าสัมปทานสูงกว่ารายได้ รวมทั้งการยกเลิกและไม่ต่อสัญญาเครือข่ายป้ายโฆษณาในต่างจังหวัดที่ตั้งอยู่ในทำเลหัวเมืองใหญ่ของภูมิภาค เช่น ขอนแก่น หาดใหญ่ อุดรธานี เชียงราย อุบลราชธานีและพัทยา โดยจะไม่มีการต่อสัญญาสัมปทานในจังหวัดที่หมดสัญญา

เนื่องจาก TSF มีสิทธิ์ป้ายโฆษณา DTC (Direct To Customers) ที่อยู่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศที่มีศักยภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีและมีต้นทุนในการบริหารจัดการที่ต่ำกว่า จึงเร่งติดตั้งสื่อโฆษณาดังกล่าว ให้เพิ่มจำนวนจุดติดตั้งมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอความต้องการของลูกค้า โดยมั่นใจว่าจะเป้นสื่อโฆษณาที่มีศักยภาพที่สามารถนำมาสร้างรายได้ทดแทนป้ายโฆษณาบนทางเท้า (Mupi) ทั้งในกทม.และต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในปี 2561 คาดว่า TSF จะสามารถพัฒนาสื่อดังกล่าวทั่วประเทศได้ประมาณ 2,200 จุดทั่วประเทศ

www.mitihoon.com