ETE เซ็นรับงานเพิ่ม 550.24 ลบ. หนุนแบ็กล็อกเพิ่ม

129

นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง หรือ ETE เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เดินหน้าเข้ารับงานใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจบริการวิศวกรรม

โดย ณ วันที่ 3 ม.ค.2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยืนยันการจ้างงาน และเซ็นสัญญารับงานเพิ่มเติมกับผู้ว่าจ้างเพิ่มเติมเป็นมูลค่ารวม 550.24 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 9 โครงการ มูลค่า 304.53 ล้านบาท และธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 30.32 ล้านบาท รวมถึงธุรกิจบริการงานวิศวกรรม จำนวน 1 โครงการ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดินระบบ 115 เควี ให้โครงการ terninal21 และงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 215.39 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ของบริษัทฯปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

www.mitihoon.com