STECโชว์แบ็กล็อกกว่า 1 แสนล.หยวนต้าให้ราคาเหมาะสม 31 บาท

137

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” STEC ด้วย3 เหตุผล คือ 1) งานในมือสูงกว่า 1 แสนล้านบาท หลังเซ็นต์สัญญารถไฟทางคู่ 2 เส้นทาง พร้อมคาดหวังรับงานใหม่เพิ่มทั้งจากงานภาครัฐและเอกชนในปีนี้ 2) คาดผลประกอบการเริ่มฟื้นตัวหลังรับรู้รายได้งานใหม่ตั้งแต่2Q61 และเด่นชัดในช่วง 2H61 3) ผลประกอบกำรยังอยู่ในวัฎจักรขาขึ้น จำกัดอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยในช่วง 3 ปี(2560-2562) ที่22% ภายใต้ฐานะการเงินแข็งแกร่งเป็น Net cash ราคาเหมาะสมใหม่ ณ สิ้นปี2561 ที่ 31 บาท