ADVANCลงนามสัญญาทดสอบระบบเชิงพาณิชย์กับTOT

116

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น”รายงานว่า บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ ADVANCแจ้งว่า  บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค หรือ AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาทดสอบระบบเชิงพาณิชย์ทางธุรกิจ กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559เพื่อทำการทดสอบระบบทางเทคนิคและการทดสอบการใช้บริการข้ามโครงข่ายเชิงพาณิชย์ โดย AWN มีการชำระค่าทดสอบบริการดังกล่าว จำนวน 325 ล้านบาทต่อเดือนนั้น บริษัทขอชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 AWN และบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ SBN ได้มีการลงนามในสัญญากับ TOT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้การลงนามในสัญญาดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในด้านโครงข่ายให้กับบริษัทเพื่อรองรับการเติบโตการใช้งานประเภทดาต้าของลูกค้ากว่า 40 ล้านรายในปัจจุบันและในอนาคตไดแอย่างมีประสิทธิภาพ

www.mitihoon.com