น้ำมันเครื่องยูนิกซ์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ Caravan Spirit 4×4

150

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทคอนทิก ประเทศไทย โดย คุณปิยบุตร ธรรมขันต์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ Caravan Spirit 4×4 เส้นทางกรุงเทพ ฯ – แพร่-น่าน-โครงการหลวงปังค่า-พะเยา เพื่อฝึกอบรมขั้นพื้นฐานประจำปี 2560 โดยอบรมเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งแบบ Part Time และแบบ Full Time จำนวน 9 ครั้ง อีกทั้งทางกลุ่มคนรักรถได้มารวมตัวกันทำกิจกรรม เดินทางในเส้นทางวิบากสู่จังหวัด พะเยา เพื่อฝึกทักษะที่ได้อบรมมา รวมถึงร่วมกันจัดกิจกรรมแจกของเด็กๆ และเป็นจิตอาสาฟื้นฟูโรงเรียนบ้านสะเกิน ณ จังหวัดน่าน น้ำมันเครื่องยูนิกซ์จึงให้การสนับสนุนเป็นเสื้อยืดใช้สำหรับการอบรม รวมถึงมอบน้ำมันเครื่องยูนิกซ์ เป็นรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดอีกด้วย