คณะกรรมการบริษัท ไอร่า เยี่ยมชม Kenedix

138

Mr. Taisuke Miyajima  President & CEO และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  Kenedix, INC.  บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารกองทุน REIT ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ให้การต้อนรับคณะกรรมการ กลุ่มบริษัทไอร่า นำทีมโดย คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) เข้าเยี่ยมชม และหารือเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ รวมถึงนโยบายปี 2018 ของบริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง กลุ่มบริษัท ไอร่า จากประเทศไทย และ บริษัท Kenedix, INC. ประเทศญี่ปุ่น ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ บริษัท Kenedix, INC. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้