วิริยะประกันภัย ร่วมอวยพรปีใหม่สำนักงาน คปภ.

182

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้การต้อนรับ นายอมร ทองธิว กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ในโอกาสนำคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561  ณ สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ