“ทรรศพลฐ์”ตั้งโต๊ะซื้อหุ้น AAV ที่เหลือพรุ่งนี้-12 ก.พ.61 วงเงิน1.34 หมื่นลบ.

227

มิติหุ้น-บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น หรือ AAV แจ้งว่า บริษัทได้รับสำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (247-4) จาก นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ว่า นายธรรศพลฐ์ได้ตั้งโต๊ะทำคำเสนอซื้อหุ้นAAV ที่เหลือจำนวน 2,845,911,714 หุ้นคิดเป้ฯสัดส่วนร้อยละ 58.68 ของหุ้นชำระแล้วทั้งหมด ระหว่างวันที่ 9 ม.ค.-12 ก.พ.2561 ในราคาเสนอซื้อ 4.70 บาท/หุ้น รวมเป็นมูลค่าราว 13,375.78 ลบ. โดยแหล่งเงินทุนจากธนาคารกรุงเทพฯทั้งหมด

www.mitihoon.com