VGIจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ “ซูพรีโม”ทำธุรกิจบริหารจัดการสื่อโฆษณา

145

มิติหุ้น-บมจ.วีจีไอ หรือ VGI แจ้งว่าบริษัทฯได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ซูพรีโม จำกัด หรือ”ซูพรีโม” ธุรกิจให้บริการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ชื่อบริษัท ซูพรีโม มีเดีย จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการสื่อโฆษณาร่วมกัน ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ลงทุนในสัดส่วนอยละ 25 และร้อยละ 75 ตามลำดับ

www.mitihoon.com