สวัสดีปีใหม่

90
คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท์ จำกัด (APM) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท เอพีเอ็มลาว ลีสซิ่ง จำกัด (APMLAO Leasing)  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ APM ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.อาคม ประเสิด หัวหน้ากรมคุ้มครองสถาบันการเงิน ธนาคารแห่ง สปป.ลาว ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว