BH ขยายเตียงรับผู้ป่วยเพิ่ม 5-10% โบรกฯ แนะนำ “ซื้อ” ชี้เป้า 230 บ.

214

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายสรพล วีระเมธีกุล นักกลยุทธ์การลงทุน บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือ BH จากผลประกอบการของกลุ่มโรงพยาบาลที่ได้ผ่านจุดสูงสุดในไตรมาส 3/60 ไปแล้ว และตลาดคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของกลุ่มจะสูงในช่วงไตรมาส 4/60 จากการเตรียมความพร้อมในการขยายโรงพยาบาลรับจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่สอบถามผู้บริหารพบว่า ค่าใช้จ่ายอาจไม่ได้สูงอย่างที่ตลาดคาด อีกทั้งตัวเลขจำนวนผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงเติบโตระดับ 5-10%

อย่างไรก็ตาม หากนับตั้งแต่ไตรมาส 4/60 พบว่า BH เป็นหุ้นใหญ่ที่ราคาหุ้น Laggard SET สูงกว่า 18% สะท้อนมุมมองผลประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงจากผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นผู้ป่วยใน (IPD) ซึ่งมองว่าราคาหุ้นได้ปรับลงสะท้อนประเด็นดังกล่าวไปแล้ว และมองเป็นผลกระทบในช่วงสั้นเท่านั้น แต่ในระยะยาวมีมุมมองเชิงบวก สนับสนุนจาก 1) เป็นเรื่องปกติที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทำเพื่อขยาย Margin(%) และ 2) คาดบริษัทปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลประมาณ 5-6% ส่งผลให้คาด EBITDA margin(%) มีโอกาสทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 35% คาดกำไรปี 2561 เติบโตประมาณ 10% ที่ 4.4 พันล้านบาท

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเหมาะสม 230.00 บาท

www.mitihoon.com