กรมการขนส่งทางบกจับมือบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

110

 

เพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางของประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะเชื่อมสนามบินกับชุมชน ใน 3 จังหวัดท่องเที่ยวสุโขทัย, ตราด,    สุราษฎร์ธานี (สมุย) ด้วยคุณภาพการให้บริการแบบมืออาชีพ

วันนี้เวลา 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักรนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดให้มีรถโดยสารสาธารณะบริการรับส่งผู้โดยสารเชื่อมการเดินทางระหว่างตัวเมืองและท่าอากาศยานที่บริหารงานโดยบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุโขทัยท่าอากาศยานสมุย และท่าอากาศยานตราดเพื่อให้ผู้โดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการท่าอากาศยานได้รับความสะดวกสบายจากการเดินทาง ทั้งยังส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ