BCHกำไรโตเด่นหยวนต้าชูเป้าราคา19.30 บาทเทรดต่ำกว่ากลุ่ม 23 เท่า

302

บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” BCH ราคาเป้ามหาย 19.30 บาท/หุ้นด้วย4เหตุผลคือ 1) ใน 4Q60 คาดกำไรยังเติบโตโดดเด่น YoY ทั้งจากกลุ่มลูกค้าเงินสด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานลูกค้าประกันสังคมที่เพิ่มและผลบวกกับการปรับขึ้นค่าหัวประกันสังคม 2) แนวโน้มปี2561 ยังขยายตัวต่อเนื่องจากผลบวกเต็มปีของการขึ้น
ค่าหัวประกันสังคม และ โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล หรือ WMC ที่พลิกเป็นกำไร 3) ระยะยาวมีแผนเปิดโรงพยาบาลใหม่ 4แห่งผลักดันการเติบโต และ 4) ราคาหุ้น ณ ปัจจุบันซื้อขายที่ EV/EBITDA เท่ากับ 18.2 เท่า
ตำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงพยาบาลที่23 เท่า