มาร่วมเป็นอาสาสมัครมนุษย์ไฟ-ฟ้า กับมูลนิธิทีเอ็มบี

111

มาเป็น “มนุษย์ไฟ-ฟ้า” กันเถอะ อาสาสอนน้อง ช่วงบ่ายวันเสาร์ -อาทิตย์    ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า 4 แห่งในกรุงเทพฯ “ให้” อย่างยั่งยืน กับการเป็นอาสาสมัครมนุษย์ไฟ-ฟ้า ร่วมจุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชน…  มูลนิธิทีเอ็มบี ชวนสร้างพลัง ทำความดี ร่วมเป็นมนุษย์ไฟ-ฟ้า อาสาสอนน้อง ด้วยการนำความถนัดโดยเฉพาะ Art &Life skill ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือช่วยรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า ให้แก่เยาวชนที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า ศูนย์การเรียนรู้เยาวชน ซึ่งเป็นโครงการซีเอสอาร์ของทีเอ็มบี ที่เปิดสอนเยาวชนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  ร่วมจุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชนด้วยกัน ตามกำลัง ความถนัด และความชอบของคุณ  ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ https://www.tmbfoundation.or.th/th/projects/detail/ManudFaiFah2018