SUN ต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน ในโอกาสเยี่ยมชมบริษัท

528

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า “KC” ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน ในโอกาสเยี่ยมชมบริษัทและฟาร์มสาธิตการเพาะปลูกข้าวโพดหวานของบริษัท โดยมีนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด “APM” ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้การต้อนรับด้วย ที่จังหวัดเชียงใหม่