EAชี้แจงแผนสำคัญ 4 โครงการย้ำยังดำเนินการตามแผน

403

มิติหุ้น-บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ หรือ EA มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ หรือ BIGLOT  1 รายการจำนวน 3.3 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 66.5 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 219.4 ล้านบาท ส่วนความเคลื่อนไหวราคาบวกช่วงเช้า 7.48 % ส่วนราคาล่าสุด(15.28น.)อยูที่ 65 บาทบวก 1.50 บาทหรือ + 2.36 % ด้วยมูลค่าการซื้อขาย4.72 พันล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทขอแจ้งสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า ถึงพัฒนาการที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงวางแผนการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และดำเนินการตามแผนงานมาโดยตลอด ซึ่งส่วนใหญ่มีทิศทางที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการในอุตสาหกรรมและนโยบายของประเทศ

ส่วนแผนงานสำคัญของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน ได้แก่ 1.โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน “โครงการหนุมาน” จ.ชัยภูมิ กำลังการผลิต 260 MW ,2.โครงการลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดกำลังการผลิต 50 GWh ,3.โครงการผลิตน้ำมันกรีนดีเซล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกัน และ4.โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนตล

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่องจึงเรียนมาเพื่อทราบและหากมีความคืบหน้าบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

www.mitihoon.com