ธนาคารกรุงเทพ จัดแคมเปญ ‘เพื่อนช่วยออม’ เชิญชวนเยาวชนร่วมสร้างวินัยรักการออม

164

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนเยาวชนและผู้ปกครองร่วมส่งเสริมการสร้างวินัยการออมเพื่อเป็นรากฐานแห่งความพอเพียงและความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกับโครงการ ‘เพื่อนช่วยออม’ ด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป หรือเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี–บัวหลวงคิดส์ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับฟรี! ของสมนาคุณพิเศษ ‘กระปุกบัวหลวงช่วยออม’ พร้อมเคล็ดลับสอนลูกให้เป็นเศรษฐี เพียงสแกน QR Code ที่ข้างกระปุก โอกาสนี้ ธนาคารขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจร่วมเปิดบัญชีกับ ‘เพื่อนช่วยออม’ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 – 30 มีนาคม 2561 หรือจนกว่ากระปุกจะหมด ที่ทุกสาขาธนาคารกรุงเทพในเขตนครหลวงและต่างจังหวัด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ www.bangkokbank.com