เยี่ยมชุมชนทอผ้าคูบัว

160

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดยคุณภฤตยา สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารงานลูกค้า และฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (ที่ 5 จากซ้าย) มอบกระเช้าให้แก่ป้าพิม ชมภูเทศ (ที่ 6 จากซ้าย) ตัวแทนจากชุมชนทอผ้าคูบัว จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้าปกกรมธรรม์ให้กับกรุงไทย-แอกซ่า อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6