“ซัมมิท แคปปิตอล” ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของเด็กไทย

104

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของเด็กไทยในโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge ปี 4” ค่ายเยาวชนด้านไอซีทีที่ใหญ่สุดในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล เตรียมความพร้อมให้เด็กไทยรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ ในการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ณ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้