วิริยะประกันภัย รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุนจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”

115

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  โดย นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” โดยพิธีมอบมีขึ้นภายในงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ของกรมการขนส่งทางบก ณ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร