TLUXE นำคณะผู้บริหาร EXIM BANK เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

367

ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ  ประธานคณะกรรมการบริหาร  พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE ให้การต้อนรับ นายพิศิษฐ์  เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM BANK) ในการเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Power Plants)     ที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 15 โครงการ และทยอยรับรู้รายได้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  ณ เมืองเบปปุ  จ.โออิตะ ประเทศญี่ปุ่น  เมื่อเร็วๆ นี้