BEAUTY เข้า SET 50 index เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯเข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี

403

นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  คุณสุรพล เพชรกลึง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน  และคุณศิริการย์  พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)  ให้การต้อนรับและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคุณสัจภา ทองประสาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์พร้อมด้วยทีมผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี ในโอกาสBEAUTY เข้า  SET 50 index และสวัสดีปีใหม่ ณ บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้ ซ.นวลจันทร์ 34  เมื่อเร็วๆนี้