บล.เอเชีย เวลท์ แนะ “ถือ” KTC ปรับเป้าราคาใหม่ 198 บ.

215

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บล.เอเชีย เวลท์ หรือ AWS ประเมินแนวโน้มผลดำเนินงานของ บมจ. บัตรกรุงไทย หรอื KTC โดยระบุว่า แม้ไตรมาส 4/60 จะเป็นไตรมาสแรกที่ KTC ได้รับผลกระทบเต็มไตรมาสจากเกณฑ์ใหม่ที่ควบคุมบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล แต่บริษัทยังสามารถแสดงผลการดำเนินงานที่โดดเด่น บ่งบอกถึงกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

นอกจากนี้ KTC วางเป้าหมายทางการเงินในปี 2561 นี้ แบบเชิงรุกมากขึ้น โดยตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและพอร์ตสินเชื่อโดยรวมจะเติบโต 15% และ 10% ตามลำดับ อีกทั้งบริษัทคาด NPL ratio ในปีนี้จะทรงตัวอยู่ในระดับเดียวกับปี 2560

จากปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้เราปรับสมมติฐานการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อในปี 2561 เป็น 10% จาก 7% และได้ปรับประมาณการอัตราส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ขึ้น 100bps อยู่ที่ 8.3% นอกจากนี้ ๆ ได้ปรับลดอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมลงมาอยู่ที่ 42.1% จาก 43.8% เพื่อสะท้อนการใช้จ่ายงบทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพของบริษัท เนื่องจากสมมติฐานการเติบโตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น และได้ปรับเพิ่มประมาณการสัดส่วนสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อเฉลี่ย (credit cost) ขึ้น 40bps เป็น 800bps

โดยรวมแล้ว ได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2561 ขึ้น 15.6% อยู่ที่ 3.8 พันล้านบาท คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ 12 เดือนข้างหน้า 198 บาท จาก 168 บาท คำนวณจาก prospective PBV ที่ 3.4 เท่า (Gordon Growth Model)

www.mitihoon.com