กสิกรไทยจับมือโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อรับชำระเงินด้วย QR Code

177

นายสุวัฒน์ เตชะวัฒวรรณา  รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ สัตวแพทย์หญิงกฤติกา ชัยสุพัฒนากุล  ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ร่วมเปิดให้บริการรับชำระเงินด้วย “คิวอาร์ โค้ด” (QR Code Payment) แก่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อทุกสาขา เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลให้สามารถชำระเงินค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ของธนาคารกสิกรไทย และโมบายแบงกิ้งของธนาคารอื่น ณ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ พระราม 9 เมื่อเร็ว ๆ นี้