AYUD ขอแรงโหวตผู้ถือหุ้น ปิดดีลควบรวม SAGI-Allianz

212

 

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า “ศรีอยุธยาแคปิตอล” เรียกประชุมผู้ถือหุ้น 19 ม.ค.นี้ เพื่อจัดโหวตข้อเสนอการควบรวมกิจการระหว่าง “บมจ.ศรีอยุธยาเจนเนอรัล ประกันภัย” หรือ SAGI กับ “บมจ.อลิอันซ์ ประกันภัย” หรือ Allianz ตามที่ได้เคยมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ 23 พ.ย.2560 ที่ผ่านมา

โดย นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ บมจ. ศรีอยุธยา แคปิตอล หรือ AYUD เปิดเผยว่า กลุ่มอลิอันซ์ และ AYUD เป็นพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจร่วมกันมากว่า 15 ปี สำหรับแผนการควบรวมครั้งนี้จะช่วยยกระดับ SAGI จากอันดับในตลาดที่ลำดับ 19 ในปัจจุบันขึ้นเป็นลำดับที่ 12 โดยจะก่อให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว รวมถึงการขยายฐานและปริมาณลูกค้า อีกทั้งช่วยให้มีสถานะที่เข้มแข็งขึ้น และสามารถเติบโตในตลาดประกันวินาศภัยได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่า ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างความหลากหลายของฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น จะได้ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันภัยและความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลของ Allianz ในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในประเทศไทย

ด้านนายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ กรรมการ บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย กล่าวว่า การควบรวมกิจการในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มจุดแข็งของศรีอยุธยา ประกันภัย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านประกันภัยของอลิอันซ์ ซึ่งจะช่วยขยายความสามารถในการนำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิตัล ผ่านการใช้ประโยชน์จากแพลทฟอร์มดิจิตัลของกลุ่มอลิอันซ์ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ที่มา : บมจ. ศรีอยุธยา แคปิตอล

เรียบเรียง : พรเพ็ญ เวชกามา