บิ๊กล็อต BH มูลค่า 975 ลบ.

129

มิติหุ้น-พบรายการ การทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่หรือ BIGLOTบมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ หรือ BH จำนวน 1 รายการ 5 ล้านหุ้นราคาหุ้นละ195 บาท มูลค่า 975 ลบ.