ธอส. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานในกิจกรรม GHB Open House for IT New Gen

163

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา จำนวนกว่า 60 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของ ธอส. ในกิจกรรม GHB Open House for IT New Gen โดยกรรมการผู้จัดการ ธอส. และคณะผู้บริหารระดับสูงยังได้ร่วมกันบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการนำองค์กรในยุค 4.0 รวมถึงการดำเนินงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผน Tranformation to  Digital Services ของธนาคาร นอกจากนี้คณะอาจารย์และนักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานจริงภายในอาคารปฎิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561