AOT ยิ้มรับพัฒนาสนามบินเพิ่ม คาดผู้โดยสารQ1/61โต13% กูรูแนะ 93 บ.

1386

มิติหุ้น-รมช.คมนาคมเร่งสรุปแบ่งสนามบินกรมท่าอากาศยานในเมืองรองให้ ทอท.บริหารจัดการรองรับผู้โดยสารพุ่ง คาดผู้โดยสารไตรมาส1โต13% ด้านโบรกแนะนำซื้อ 93 บาท

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระคมนาคมได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยาน(ทย.) บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) พัฒนา พิจารณาร่วมกันว่าท่าอากาศยานในเมืองรองแห่งใดจะมีศักยภาพที่ให้ AOT พัฒนาและบริหารจัดการ ทั้งนี้ในการพิจารณาดังกล่าวจะมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ข้อมูลเรื่องนักท่องเที่ยวและร่วมพิจารณาจังหวัดที่มีศักยภาพมากที่สุด โดยในเบื้องต้นได้ศึกษาไว้ 15 จังหวัด เช่น จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นฮับเชื่อมโยงไทย ลาว กัมพูชา ภาคเหนือตอนกลางก็ได้พิจารณาในจังหวัดสุโขทัย และในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง

การให้ AOT พัฒนาและบริหารจัดการสนามบินในเมืองรองเพิ่มเติมนั้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปีและเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง รวมถึงให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางอีกด้วย อย่างไรก็ตามจะพยายามเร่งให้ได้ข้อสรุปภายใน3 หรือ9 เดือนว่าจะให้ AOT พัฒนาและบริหารจัดสนามบินใดบ้าง

“ในปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเติบโตสูงสุดที่เข้ามาเที่ยวในไทยราว 35 ล้านคน ขณะภาพรวมผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินทั้งหมดในไทยมีจำนวน 100 กว่าคนซึ่งในจำนวนนี้เป็นยอดผู้โดยสารกว่า 75% ที่ใช้บริการสนามบินที่บริหารโดยAOT ซึ่งทางAOTก็ได้เร่งพัฒนาขยายสนามบินทั้ง6แห่งเพื่อรองรับการเติบโตของผู้โดยสาร ส่วนการพิจารณาให้AOTบริหารสนามบินเพิ่มนั้นเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง”รมช.คมนาคมกล่าว

www.mitihooon.com