ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากนิตยสารดิแอสเส็ท คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยม Country Awards 2017

235

นายคณิต สีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นางศิริวรรณ สุรโกมล เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ Senior Vice President ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 นายมนตรี อุปถัมภากุล เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัลเกียรติยศจากนิตยสารดิแอสเส็ท (The Asset) ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2017 โดยในครั้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับการประกาศยกย่องใน 4 รางวัลยอดเยี่ยม ประกอบด้วย รางวัล Best Bond สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายพันธบัตรของกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่า 14,000 ล้านบาท รางวัล Best Liability Management สำหรับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนพันธบัตรกระทรวงคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มูลค่า 90,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดให้นำพันธบัตรหลายรุ่นมาแลกพร้อมกัน (matrix bond switch) รางวัล Best Cross border Financing สำหรับเงินกู้มูลค่า 112 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ของ Chip Mong Insee Cement เพื่อก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา และรางวัล Best Acquisition Financing สำหรับสัญญาเงินกู้มูลค่า 300 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในโครงการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจกับรางวัลที่ธนาคารได้รับในครั้งนี้