บีซีพีจี คว้ารางวัลยอดเยี่ยม “Best Acquisition Financing” จากการประกาศรางวัล The Asset Triple A Country Awards 2017    

109

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “Best Acquisition Financing” จากงานประกาศรางวัล  The Asset Triple A Country Awards 2017 จัดโดย The Asset นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำของเอเชีย โดยรางวัลดังกล่าวได้จากการจัดหาเงินทุนเพื่อนำไปลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ ที่ประเทศอินโดนีเซีย และเป็นเงินลงทุนสำหรับโครงการในอนาคต โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ และ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน และ ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  ณ โรงแรม โฟร์ ซีซั่น ฮ่องกง เมื่อเร็วๆ นี้